ورود ثبت

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

javanegolestan

برگزاری کمیته تخصصی فضای مجازی وآسیب های اجتماعی درمعاونت فرهنگی وامورجوانان استان گلستان

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی وامورجوانان استان ،کمیته تخصصی باموضوع آسیب های فضای مجازی باحضورکارشناسان دستگاههای عضوستاد ساماندهی امورجوانان استان درروز دوشنبه مورخ 27شهریورماه درمحل ساختمان شماره 2اداره کل ورزش وجوانان استان برگزارگردید.

محمودمتقی معاون فرهنگی وامورجوانان استان دراینخصوص گفت:باتوجه به برگزاری جلسه ستادساماندهی امورجوانان باموضوع فضای مجازی وآسیب های اجتماعی درروز 28شهریورماه این جلسه به منظورهمفکری وتبادل نظرواخذمواردپیشنهادی درخصوص بستهمحتوای فضای مجازی ازسوی نمایندگان دستگاهها برگزارتادرجلسه اصلی ستادموردبررسی وارزیابی قرارگیرد.

 متقی افزود:باتوجه به افزایش وسهولت حضورنوجوانان وجوانان درفضای مجازی دستگاههای متولی خصوصاوزارت ارتباطات وپلیس فتامی بایست نظارت بیشتری برمحتوای برنامه هاداشته باشند.وی اشاره داشت:متاسفانه امروزبعضی از خانواده هاآسیب های اجتماعی موجودرا راجدی نگرفته وفرزندان خودرانیزغرق دراین فضاکرده اند.متقی اظهارامیدورای کرد:بانظارت بیشترمسئولان دستگاهها وآموزش کارکنان وزیرمجموعه های آنان وشاهدکاهش آسیب های اجتماعی درسطح جامعه باشیم.

آخرین اخبار

لینکستان

نظرسنجی

 

شما اینجا هستید: Home صفحه اصلی برگزاری کمیته تخصصی فضای مجازی وآسیب های اجتماعی درمعاونت فرهنگی وامورجوانان استان گلستان

اخبار سمن ها

اخبار استان