شماره داخلی معاونت
نام خانوادگی
سمت/ کارشناس
داخلی
متقی
معاونت
 
ب دشتی
مشاوره و ازدواج
1
تقوی کیش
ستاد ساماندهی
2
مارزلو
اداری
3
صابرچمنی
هیات قرآنی
4
موسایی
اوقات فراغت
5
پارسا
تشکل ها
6
کرامت
دبیرخانه
7
شماره  معاونت                                                            32355548                                                  
فکس                                                       32359681-32344552
آدرس پستی: گرگان- خیابان ولیعصر-عدالت 19-معاونت امور جوانان
کدپستی: 75761-49166

 

 

 

 

شما اینجا هستید: Home تماس با ما تماس با سازمان